PROGRAM Armirač

UVJETI ZA UPIS


U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju armirač/ica može se upisati osoba koja ima 18 godina i:
a) Završenu najmanje osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova armirača/ice


ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA


• Izvoditi jednostavne postupke armiranja te pripremiti i pospremiti prostor na kome se izvodi armiranje
• Pripremiti, postaviti i učvrstiti armaturu