PROGRAM Barmen

Turizam je jedan od vodećih gospodarskih sektora Hrvatske na što ukazuje 15–20% udjela u nacionalnom proizvodu i oko 12% udjela u ukupnom zapošljavanju. Poznata je činjenica da su ljudi ključni faktor uspješnosti. Stoga je konkurentnost Hrvatskog turizma u velikoj mjeri ovisna o ljudima zaposlenima u toj djelatnosti, te kvaliteti njihova rada. Kadrovi sa svojim znanjima, sposobnostima i radnim iskustvom čine najznačajniji dio proizvodnih snaga u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

Program se donosi radi osiguravanja kvalificirane radne snage, podizanja kvalitete rada, osiguranja adekvatne razine znanja te održavanja predanog, kompetentnog, dobro rukovođenog i motiviranog osoblja koje je usredotočeno na pružanje kvalitetne usluge sve zahtjevnijim i kritičnijim gostima.

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima navršenih osamnaest godina života, završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanja poslova barmena/ice.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Razlikovati vrste barova i usluge koje barovi pružaju
2. Rukovati cjelokupnom barskom opremom na stručan i siguran način te koristiti pravilno barski inventar prilikom pripreme barskih mješavina
3. Razlikovati i odabrati namirnice u baru za pripremu barskih mješavina te primijeniti različite načine izrade i posluživanja mješanih pića
4. Odabrati i koristiti recepture barskih mješavina s osnovnim baznim pićima te ih prikladno dekorirati i poslužiti
5. Komunicirati s gostima u skladu s pravilima poslovnog bontona
6. Održavati higijenu prostorija, uređaja, posuđa i pribora u baru