PROGRAM Čistač/ica

• UVJETI UPISA U program osposobljavanja za poslove čistača/icu može se upisati osoba:

– koja ima navršenih 18 godina;
– završenu osmogodišnju školu;

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova čistača/ice

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA

– organizirati i planirati učinkovito obavljanje poslova u okviru radnog vremena, s obzirom na vrstu objekta;
– racionalno koristiti energente i sredstva za čišćenje;
– komunicirati na primjeren način sukladno poslovnom bontonu, čuvati poslovnu tajnu i voditi evidencije i zapise o čišćenju prema radnim uputama;