PROGRAM Gerontodomaćin/ca

Program osposobljavanja za kvalitetnu skrb, njegu i pomoć u kući osobama starije životne dobi. Po završetku programa osposobljavanja polaznik dobiva uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja poslova zanimanja GERONTODOMAĆICA/DOMAĆIN može se upisati osoba koja ima:
– Završenu osnovnu školu
– Navršenih 18 godina života
– Uspješan rezultat psihologijskog testiranja
– Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa starijim osobama
– Rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih), domovnicu.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
2. Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
3. Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
4. Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
5. Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
6. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.