PROGRAM Internet i marketing prodaja

Program je koncipiran na način da omogući polaznicima da se osposobe za izradu i analize marketinških kampanja služeći se Internetom i time postanu konkurentniji na tržištu rada. Poslovi prodaje i promocije na Internetu su kod nas na trećem mjestu ICT poslova, zastupljena sa 10% od ukupnog broja poslova. Završetkom programa polaznici će moći obavljati djelatnost Internet marketinga i prodaje, koja bi trebala biti jedan od bitnih elemenata širenja digitalne pismenosti, kulture i poduzetništva.

Uz razvoj inovativnih online usluga, digitalne inkluzije i pismenosti te uvođenje novih tehnologija i profila novih poslova, usklađenosti s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja, ICT sektor otvara nova radna mjesta. Sve ovo zahtjeva izradu novih strukovnih obrazovnih programa, koji sada ne odgovaraju potrebama digitalne industrije, radi usvajanja digitalnih i poslovnih kompetencija, obrazovanja prilagodljivog na brze promjene društvenog i poslovnog okruženja.

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za obavljanje Internet marketinga i Internet prodaje mogu se upisati osobe sa najmanje:
• završenom srednjom školom
• poznavanje rada na računalu
• navršenih 18 godina

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik će:
– razlikovati marketinške metode i primijeniti prikladne alate za planiranu marketinšku kampanju putem Interneta;
– odabrati prikladnu vrstu komunikacije u poslovnom okruženju i komunicirati na primjeren način;
– koristiti se marketing elektroničkom poštom i odabranom društvenom mrežom za postizanje marketinških ciljeva putem Interneta;
– odabrati i koristit alate z mjerenje i analizu uspješnosti;