PROGRAM Kozmetičar/ka

UVJETI ZA UPIS

U program se može upisati osoba koje ima:
-završenu osnovnu školu
-15 godina
-liječničko uvjerenje o nepostojanju kontraindikacija za zanimanje kozmetičar/ka
Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora imati završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja te liječničko uvjerenje od liječnika medicine rada.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu treba utvrditi će:
-razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
-razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
-praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Polaznici će prije početka programa dobiti Odluku o razlikovnim predmetima koje trebaju svladati u tijeku svog obrazovanja

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa polaznici će:
– poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad
– naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima
– poznavati sustav preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene
– Steći primjereno znanje nabave kvalitetnih kozmetičkih preparata i opreme za obavljanje poslova
– Naučiti upotrebljavati raznu stručnu literaturu