PROGRAM Kuhar

Hrvatski turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih grana Republike Hrvatske koji pokazuje sposobnost apsorbiranja viška zaposlenih iz drugih djelatnosti ali i određenog broja nezaposlenih na tržištu rada.

Jedan od glavnih faktora uspjeha u turizmu je ugostiteljstvo te njegova obrazovana radna snaga i kvaliteta usluge. Zbog nedostatka obrazovanih kuhara, stručno osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar je jedno od mogućih rješenja za podmirenje potreba ugostiteljstva za ovim profilom kadra.

Stoga se pojavljuju potrebe i zahtjevi za stručnim osposobljavanjima polaznika za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica:
– pojedinaca, da formaliziraju svoje vještine i znanja radi lakšeg zaposlenja i usklađivanje obavljanja djelatnosti s propisima iz oblasti zaštite na radu,
– poslodavaca za ovim profilom radne snage,
– Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi usklađivanje s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja za ovim profilom radne snage.

UVJETI UPISA:
– završena osnovna škola,
– liječničko uvjerenje o sposobnosti za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica
– navršenih 15 godina života.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
– odabirati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima
– pomagati pri pripremi, gotovljenju, izlaganju i posluživanju jela
– provoditi tehnološke postupke gotovljenja jela (kuhanjem, pirjanjem, pečenjem i dr.)
– koristiti kuhinjske strojeve, pribor, alate i uređaje na ispravan način
– primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere
– primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći