PROGRAM Mesar

Odgoj i obrazovanje polaznika za zanatsku i industrijsku obradu mesa i proizvodnju mesa i proizvoda od mesa. Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju – mesar/ica. Razviti komunikacijske i uslužne sposobnosti; radne navike i pozitivan odnos prema radnoj okolini.

UVJETI UPISA:
– završena osnovna škola
– liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice,
– Ugovor o naukovanju.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:
– najmanje 17 godina starosti,
– završen neki od programa srednje škole
– liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:
• razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
• razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
• praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
• Polaznika osposobiti za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji
• Omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja.
• Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
• Razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja.
• Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
• Konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
• Rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa.
• Proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti.
• Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
• Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji
• Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
• Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.