PROGRAM Mljekar/ica i sirar/ica

UVJETI ZA UPIS

U program osposobljavanja za obavljanje poslova mljekara/ice-sirara/ice mogu se upisati osobe s najmanje:
• završenom osnovnom školom
• navršenih 15 godina
• liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ice-sirara/ice

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA

– Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u pripremi i preradi mlijeka te proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda
– Koristiti alate, strojeve i sredstva za poslove mljekara/sirara na ispravan i siguran način
– Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište