PROGRAM Monter/ka fotonaponskih sustava

UVJETI ZA UPIS

U program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu u području strojarstva ili elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane
Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu
Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada elektrane