PROGRAM Monter/ka solarno toplovodnih sustava

UVJETI ZA UPIS

U program usavršavanja za poslove montera/ke solarno toplovodnih sustava može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji
Koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava
Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava