PROGRAM Opći/a poljoprivredni/a tehničar/ka

UVJETI ZA UPIS

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje OPĆI/A POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tih poslova.
Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje OPĆI/A POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tih poslova.
Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:
• razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
• razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
• praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Cilj: Cilj obrazovanja je stjecanje znanja i vještina za organizaciju rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji, primjena modernih i suvremenih sredstava za rad uz korištenje znanja i dostignuća znanosti i tehnike.
Cilj je i stjecanje znanja i vještina za organizaciju rada u različitim granama stočarstva, pravilno korištenje nasljedne osnove i uvjete držanja pojedinih kategorija stoke.
Opći/a poljoprivredni/a tehničar/ka obavlja poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primjenom modernih i suvremenih sredstava i materijala za rad u području biljne proizvodnje.
Završetkom programa polaznik će znati:
– organizirati rad u različitim granama stočarstva, pravilno koristiti nasljedne osnove i poznavati uvjete držanja pojedinih vrsta i kategorija stoke
– maksimalno koristiti sve faktore proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i pomlatka pojedinih vrsta stoke
– primjenjivati marketinšku koncepciju u poslovanju
– primjenjivati vještine poslovne komunikacije i timskog rada