PROGRAM Pekar

Odgoj i obrazovanje polaznika za zanatsku i industrijsku pekarsku proizvodnju. Završeni polaznik bi trebao biti osposobljen za samostalno obavljanje radnih postupaka te bi trebao ovladati znanjima i vještinama vezanim uz zanimanje – pekar/ica.

Većim brojem sati praktičnog rada polaznik treba razvijati komunikacijske sposobnosti, odnos prema vlastitim rezultatima rada, razvijati radne navike te usvojiti navike za čuvanje sredstava rada i radne okoline.

UVJETI UPISA:
– završena osnovna škola.
– liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekar/ica,
– Ugovor o naukovanju.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:
– najmanje 17 godina starosti,
– liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekar/ica,
– završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:
 razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.
Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
• Polaznika osposobiti za samostalno obavljanje radnih postupaka u pekarstvu
• Izrada tijesta za kruh i peciva: prijem i skladištenje svih tvoriva, pripremu tvoriva, doziranje, sve vrste zamjesa tijesta, zrenje tijesta u masi, premjes tijesta.
• Obrada tijesta i tjestenih komada: dijeljenje tijesta ručno i strojno, vaganje, okrugljenje, međuzrenje i završno oblikovanje tjestenih komada za kruh i peciva.
• Zrenje tjestenih komada: obično i kontinuirano.
• Pečenje tjestenih komada: pripremu tjestenih komada za pečenje, ubacivanje u peć, pečenje i vađenje gotovih proizvoda
• Hlađenje i skladištenje proizvoda: prirodno i umjetno hlađenje proizvoda, čuvanje brašna u skladištima.
• Najčešće bolesti i kvarenje proizvoda.
• Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji
• Upoznati rad računala i mogućnost primjene u pekarstvu.
• Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda
• Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša