PROGRAM Priprematelj bureka i pizza

UVJETI UPISA:
– završena osnovna škola
– 18 godina
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova priprematelj/ica pizze i bureka

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Razlikovati i odabrati živežne namirnice za pripremu tijesta za pizzu i burek
2. Odabrati i rukovati priborom i uređajima na ispravan i siguran način
3. Odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke pri izradi i oblikovanju tijesta
4. Izraditi pizzu i burek prema normativima uz korištenje recepata
5. Čuvati namirnice na odgovarajući način
6. Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora