Program osposobljavanja za proizvođača/icu tradicionalnih mesnih proizvoda donosi se za potrebe pojedinaca kako bi formalizirali vještine za koja posjeduju određena prethodna praktična iskustva. Završetkom ovog programa polaznicima se otvara mogućnost osnivanja i pokretanja vlastite poduzetničke djelatnosti. Također, povećava se mogućnost zapošljavanja za osobe koje završe program osposobljavanja kao i konkurentnost na tržištu rada.

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za proizvođača/icu tradicionalnih mesnih proizvoda može se upisati osoba koja ima:
– Završenu najmanje osnovnu školu
– Navršenih 18 godina života
– Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova proizvođača/icu tradicionalnih mesnih proizvoda

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
a) Primijeniti higijenske mjere u proizvodnji tradicionalnih mesnih proizvoda
b) Razlikovati građu i sastav mesa, te odabrati i koristiti kvalitetno meso i začine za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda
c) Razlikovati i koristit strojeve, alate i pribor za rezanje, iskoštavanje, mljevenje i miješanje mesa, te punjenje ovitaka nadjevom
d) Proizvoditi tradicionalne mesne proizvode – kobasica, kulen, šunka, krvavica, slanina, mast i čvarci
e) Primijeniti načine konzerviranja i skladištenja tradicionalnih mesnih proizvoda te njihov plasman na tržište
f) Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.