PROGRAM Rukovatelj autodizalicom

UVJETI UPISA:


U program osposobljavanja za poslove rukovatelj/ica autodizalicom mogu se upisati osobe sa najmanje:
• završenom osnovnom školom
• navršenih 18 godina
• posjeduju vozačka dozvola B kategorije
• imaju liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdanu od strane medicine rada

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA


Polaznik će:
1. Razlikovati vrste i namjenu autodizalica
2. Pokazati konstrukciju autodizalice i objasniti funkciju glavnih dijelova
3. Provjeriti komande autodizalice i pripremiti je za početak rada
4. Izvoditi radne operacije autodizalicom na ispravan i siguran način
5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti osnovnu prvu pomoć u slučaju nezgoda