PROGRAM Rukovatelj/ica kombajnom

Program je namijenjen poljoprivrednicima koji se bave radovima na poljoprivrednim posjedima i trebaju steći stručne kompetencije za rukovanje kombajnom na siguran način u svrhu berbe različitih poljoprivrednih kultura, u svrhu potreba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kao i polaznicima koji žele steći nove kompetencije radi lakše zapošljivosti i mogućnosti samozapošljavanja.

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za rukovatelja/icu kombajnom mogu se upisati osobe sa najmanje:
• završenom osnovnom školom
• navršenih 18 godina
• vozačka dozvola odgovarajuće kategorije
• liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu kombajnom

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik će:
1. Razlikovati dijelove, sklopove i priključne uređaje kombajna
2. Pripremiti kombajn za rad na siguran način
3. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri radu s kombajnom i priključcima ovisno o vrsti poslova
4. Primijeniti mjere održavanja i čuvanja kombajna te radnih priključaka
5. Koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći