PROGRAM Rukovatelj motornom kosilicom i trimerom

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom kosilicom i trimerom mogu se upisati osobe sa najmanje:
• završenom osnovnom školom
• navršenih 18 godina
• liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovog posla

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik će:
1. Razlikovati vrste i namjenu motornih kosilica i trimera
2. Pokazati konstrukciju motorne kosilice i trimera, te objasniti funkciju glavnih dijelova
3. Pripremiti motornu kosilicu i trimer za rad
4. Rukovati motornom kosilicom i trimerom na ispravan i siguran način, te ih održavati
5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i ostalih izvora opasnosti, te pružiti osnovnu prvu pomoć u slučaju nezgoda