PROGRAM Rukovatelj/ica viličarom

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za rukovatelja/icu traktorom s priključcima mogu se upisati osobe sa najmanje:
• završenom osnovnom školom
• navršenih 18 godina
• vozačka dozvola odgovarajuće kategorije
• liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovog posla

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik će:
1. Razlikovati dijelove i sklopove viličara, te objasniti njihove funkcije viličara
2. Pregledati viličar prije puštanja u rad te ga pripremiti za rad
3. Rukovati viličarom na stručan i siguran način
4. Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja viličara
5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu