PROGRAM Samostalni/a računovođa

UVJETI ZA UPIS

U program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje može se upisati osoba koja ima 18 godina i:
a) Završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica
b) Završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja)

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Posao samostalnog računovođe obavlja se u zatvorenom prostoru–uredu. Uglavnom je sjedilački rad koji zahtijeva korištenje različitih računalnih aplikacija (uredskih i računovodstvenih). Ergonomski uvjeti rada su standardni:
– minimalna do umjerena razina buke kod poslodavaca koja funkcioniraju po principu otvorenih ili povezanih ureda (npr. računovodstveni servisi)
– ugodna temperatura radnih prostorija;
– ergonomski namještaj (stolovi koji se mogu namjestiti, sjedalice i ekrani računala, mogućnosti korištenja zaslona za ruke i glavu, mogućnosti korištenja podloška za noge ili ručnog zgloba)
– jednakomjerno osvjetljenje

Dodatno, posao samostalnog računovođe karakterizira fleksibilno radno vrijeme te mogućnost rada od kuće uz uvjet adekvatne informatičke podrške.
Pojedinac će:
• primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja (dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
• usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
• odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)

Prednosti učenja online

 • Online učenje prilagođeno je potrebama svakog korisnika
 • Sami birate vrijeme i mjesto učenja.
 • Sami određujete koliko vremena želite učiti

POGODNOSTI – NOVOSTI PROGRAMA

Program,  Samostalni računovođa, odobren je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, kao takav predstavlja program osposobljavanja.

 • Polaznici dobivaju i Diplomu o uspješno savladanom Programu.
 • Upis u E-radnu knjižicu
 • Predavači su svi vrhunski stručnjaci
 • Za praktični dio nastave koriste se samo najbolji programi Minimax
 • Polaznici ostvaruju 40% popusta za prvu godinu korištenja programa.
 • Certifikat na engleskom i njemačkom jeziku
 • Uključena edukacija od 2 sata, ukoliko želite pokretati svoj posao – vrijednost konzultacija 500,00 HRK.

Cijene za ovaj program:

 • 5.000,00 HRK
 • mogućnost obročno plaćanje