PROGRAM Sobarica

UVJETI ZA UPIS

– završena osnovna škola
– 18 godina života
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sobar/ica

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Odabrati i koristiti sredstva za čišćenje, prikladnu zaštitnu odjeću i opremu, te alat i pribor
Rukovati aparatima i uređajima za čišćenje na siguran način
Voditi potrebne evidencije iz djelokruga rada sobarice