PROGRAM Tehničar/ka cestovnog promet

UVJETI ZA UPIS

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina, te liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tehničara cestovnog prometa.
U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu srednju stručnu ili školsku spremu radi stjecanja novog zanimanja/kvalifikacije.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe srednje škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi: • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
• razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
• praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA

o provesti proučavanje i istraživanje tržišta prometnih usluga
o provesti pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika
o analizirati prijevozni proces preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja
o planirati i urediti redove vožnje
o prepoznati kako racionalno izabrati i uposliti vozni park
o urediti održavanje voznog parka
o provesti poslove u svezi registracije, tehničkih pregleda i osiguranja motornih vozila
o organizirati poslove rent-a cara
o planirati promet u kretanju i mirovanju
o razlikovati zakonitosti pri upravljanu prometom u naselju i izvan gradova