PROGRAM Tesar

UVJETI ZA UPIS


Program osposobljavanja za tesara može upisati osoba koja ima 18 godina i:
a) Završenu osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara/ice

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik/ca dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA


• Razlikovati vrste i svojstva materijala kod tesarskih radova
• Izraditi osnovne jednostavne tesarske konstrukcije
• Sudjelovati u izvedbi složenijih tesarskih radova pri izradi krovišta