PROGRAM Vinogradar/ica i vinar/ica

UVJETI ZA UPIS


U program osposobljavanja za obavljanje poslova vinogradara/ice i vinara/ice mogu se upisati osobe sa najmanje:
– završenom osnovnom školom
– navršenih 18 godina
– liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vinogradara/ice i vinara/ice

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA


1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju vinove loze, berbi grožđa i proizvodnji vina
2. Koristiti alate i sredstva za poslove vinogradara/ice i vinara/ice na siguran način
3. Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište