PROGRAM Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

UVJETI ZA UPIS

U program usavršavanja za Voditelja/icu pripreme i provedbe EU projekata može se upisati osoba koja ima završenu najmanje višu stručnu spremu (VSS ili Bacc).

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Primijeniti pravila upravljanja projektnim ciklusom i projektne metodologije pri pisanju i pripremi projekta
Sintetizirati informacije iz natječajne dokumentacije te ih primijeniti u pripremi projektnog prijedloga
Pripremiti projektni prijedlog i ispuniti projektnu dokumentaciju na temelju informacija zaprimljenih od strane klijenta