PROGRAM Vrtlar/ica

UVJETI ZA UPIS

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar/ica mogu se upisati osobe sa najmanje:
• završenom osnovnom školom
• navršenih 15 godina
• liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rad

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sadnji i obradi vrtnog i ukrasnog bilja.
3. Koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara/ice na ispravan i siguran način
4. Prepoznati i suzbijati bolesti bilja